Vores historie

1983

Ravnkilde

PlanEnergi blev etableret som en et uvildigt rådgivningsfirma med med det nedskrevne formål: “At fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.” Firmaet blev – ret utraditionelt – oprettet som en almennyttig fond (en erhvervsdrivende selvejende institution)

1984

Ravnkilde

Det første projekt - Håndbog i Lokal Energiplanlægning. Det første projekt hed ’Håndbog i lokal energiplanlægning’ og blev gennemført i samarbejde med lokale arbejdsgrupper, der alle arbejdede med vedvarende energiforsyning af mindre bysamfund. Man afprøvede håndbogens afsnit i takt med, at de blev skrevet.

1987

Skørping

PlanEnergi flytter kontor til Skørping i Himmerlandsbankens tidligere lokaler på Jyllandsgade 44

1995

Der er nu 5 medarbejdere i PlanEnergi inklusiv de fire stiftere

1996

Samsø

PlanEnergi er konsulent for Den Danske Vedvarende Energi-ø, Samsø.

PlanEnergi lavede den første plan for 100 % vedvarende energi og har nu lavet Samsø 3.0, hvor Samsø ønsker at være fossilfri i 2030. I hele perioden fra 1996 og frem til nu har lokale arbejdspladser, lokalt ejerskab af energianlæg og forsyninger været en del af planerne .

1997

Skørping

PlanEnergi flytter ind i sine nuværende lokaler i den tidligere Skørping Omegnsbank i Jyllandsgade 1

2006 igangværende

Region Midtjylland

PlanEnergi blev rådgiver for Region Midtjylland (1,2 mio. indbyggere), og har blandt andet lavet energibalancer hvert år for regionen og hvert andet år for alle de 18 kommuner i regionen. Den seneste strategiske energiplan fra 2014 har en vedvarende energiprocent på 50 som mål i 2025. En del af den strategiske energiplan er en analyse af mængden af nye regionale arbejdspladser i implementering og drift af de foreslåede vedvarende energiproduktionsteknologier og energieffektiviseringstiltag . Denne del er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

2009

PlanEnergi har nu 10 medarbejdere

august 2010 – maj 2012

Brædstrup

Planlægning, projektering, udbud, installation og idriftsættelse af udvidelsen af Brædstrup Fjernvarmes produktionsanlæg med 19.000 m3 borehulsvarmelager BTES, 10.600 m2 solvarmeanlæg, 1,2 MW termisk varmepumpe og 5.000 m3 buffertank. Optimering af det samlede system. Udarbejdelse af en overordnet ledelsesstrategi. Udbud og kontrahering på solcelleanlæg og lager. Tilsyn, overdragelse og idriftsættelse af varmelageret.

Kontraktværdi: DKK 32,5 millioner (4,5 M EUR)

2010

Aarhus

Efter flere års gensidigt samarbejde, beslutter SJ Consult in Aarhus sig for at slå sig sammen med PlanEnergi. Arbejdet med at udarbejdelse VVM’er for vindmøller og biogasanlæg fortsætter i PlanEnergi-regi, og PlanEnergi forsætter med at have kontor i Vestergade 48H i Aarhus.

PlanEnergi har nu 15 medarbejdere

april 2011 – september 2013

Marstal

Planlægning, projektering, udbud, installation og idriftsættelse af udvidelse af Marstal Fjernvarme produktionsanlæg med 75.000 m3 sæsonlager PTES, 15.000 m2 solfangeranlæg, 1,5 MW termisk varmepumpe og 4 MW brændefyret kedel med 0,75 MW ORC. Optimering af anlæggets overordnede kontrolstrategi. Udarbejdelse af udbud og kontrahering af membranarbejde og lågafdækning. Tilsyn med membranarbejder og låg. Overdragelse og idriftsættelse af lageret. Validering af målingerne.

Kontraktværdi: 64 millioner DKK (8,5 M EUR)

2011

Roskilde

PlanEnergi åbner kontor på Sjælland i Forskerparken CAT i Roskilde

PlanEnergi har nu 20 medarbejdere

marts 2013-april 2014

Dronninglund

Planlægning, projektering, myndighedsgodkendelse, udbud, installation, aflevering og idriftsættelse af udvidelse af Dronninglund Fjernvarmes produktionsanlæg med 60.000 m3 damplager, 37.400 m2 solfangeranlæg og 3,0 MW absorptionsvarmepumpe. Optimering af det samlede system ved hjælp af TRNSYS og EnergyPRO. Udvikling af en overordnet ledelsesstrategi. Sammentrækning af membranarbejdet og lågene. Tilsyn med membranarbejder og liner montering.

Den danske erfaring med implementering af PTES i DH-systemerne som Dronninglund (60.000 m3 damplager, 37.400 m2 solfangeranlæg og 3,0 MW termisk absorptionsvarmepumpe, 2013-2014) herunder planlægning, projektering, myndighedsgodkendelse, udbud, installation, overdragelse og idriftsættelse af udvidelse - vil muliggøre levedygtig støtte i WP2 til demonstranterne i alle projektfaser af implementeringsprocessen.

Kontraktværdi: 104 millioner DKK (14 M EUR)

2014-2017

SmartReFlex

I projektet var PlanEnergi ansvarlig for kapacitetsopbygning inden for varme- og køleplanlægning. Seks europæiske regioner deltog (Kerry og Tipperary, IE, Barcelona, ES, Schleswig Holstein og Baden-Württemberg, DE og Emilia-Romagna, IT) og lærte gennem 3 kapacitetsopbygningsworkshops for hver region for at kortlægge lokale vedvarende ressourcer, varmeforbrug, overskud varme- og effektivitetspotentiale og at bruge et fælles teknologikatalog. Reelle tilfælde af fjernvarme og fjernkøling ved brug af RES blev beregnet i hver region. Beregning af mængden af oprettede nye arbejdspladser var en del af beregningen.

Projektet blev ledet af Ambiente Italia og støttet af EU-programmet Intelligent Energy Europe.

2015

København

PlanEnergi flytter sit Sjællandskontor til Sydhavnen i København

PlanEnergi har nu 25 medarbejdere

2015-2018

SDHp2m

I projektet banede 3 "A-regioner" (Thyringua, DE, Steiermark, AT og Auvergne-Rhône-Alpes, FR) vejen for udrulning af solfjernvarme og 6 "B-regioner" fra BG, DE, IT , PL og SE kopierede A-regionerne. PlanEnergi var blandt andet ansvarlig for coaching af de 9 regioner og for udarbejdelse af plug and play manualer til planlægning og implementering af solfjernvarme i områder uden fjernvarme og områder med eksisterende fjernvarme.

Projektet blev ledet af Solites, DE, og støttet af EU-programmet Intelligent Energy Europe.

CoolHeating

I projektets implementering skulle erfaringer med moduliseret fjernvarme ved brug af RES udveksles fra DK, DE og AT til Balkanlandene HR, SK, RS, Bosnien og Makedonien. Casestudier blev udarbejdet i de deltagende Balkanlande. PlanEnergi var blandt andet ansvarlig for en best practice-rapport og for kapacitetsopbygning.

Projektet blev ledet af Ambiente Italia og støttet af EU-programmet Intelligent Energy Europe.

Heat Roadmap Europe

I projektet Heat Roadmap Europe er der udviklet værktøjer til kortlægning af vedvarende ressourcer (overskudsvarme, biomasse, biogas, geotermisk varme, solenergi) til kortlægning af varme- og kølebehov og potentialer for fjernvarme og fjernkøling. Projektet omfatter 14 EU-lande, som tilsammen tegner sig for ca. 85-90% af varme- og kølingsbehovet i Europa.

PlanEnergi har været en del af kortlægningen af solvarmemuligheder og for fjernvarme- og køleplanlægningsworkshops i samarbejde med projektpartnerne.

Projektet blev ledet af Aalborg Universitet og støttet af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.

2016

Overgangsplan, Hamborg

I samarbejde med Hamburg Institut lavede PlanEnergi en overgangsplan, der erstattede det kulfyrede kraftvarmeværk Wedel med vedvarende varmeproduktion (overskudsvarme, varmepumper, biomasse, biogas, solvarme og langtidslagring). Kunde var Behörde für Umwet und Energie (BUE) i Hamborg.

2016-2020

Hotmaps

HotMaps. Development of planning tool for heat planning in Europe (2017-2021), Horizon 2020. https://www.hotmaps-project.eu/ https://www.hotmaps-project.eu/

I Hotmaps-projektet udvikles en open source opvarmning/køling kortlægning og planlægningsværktøjskasse. Dataene giver offentlige myndigheder mulighed for at identificere, analysere, modellere og kortlægge ressourcer og løsninger til at levere energibehov med deres ansvarsområde.

PlanEnergi er ansvarlig for implementering af værktøjet i 7 case-byer (Aalborg, DK, Bistrita, RO, Donostia/San Sebastian, ES, Frankfurt-Am-Main, DE, Geneve, SU, Kerry County, IE og Milton Keynes, UK.

Projektet ledes af TU Wien og støttes af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.

2016-2017

Overgangsplan, Aalborg Varme

Nordjyllandsværket (kulfyret kraftvarmeværk) blev i 2015 købt af Aalborg Kommune og i samarbejde med NIRAS, COWI, Ranbøll og Aalborg Varme lavede PlanEnergi et katalog over lokale ressourcer (biomasse, biogas, vind, sol, geotermisk varme...) , et teknologikatalog og overgangsplaner, herunder konsekvenser for antallet af arbejdspladser i den nuværende situation og for opvarmning og køling med overskudsvarme og RES, når Nordjyllandsværket lukkes senest i 2028.

2017-2018

Strategisk Energiplan, Syddanmark

I samarbejde med EA-Energianalyse, 7 kommuner og alle forsyningsselskaber inden for el, affaldsforbrænding og varmeproduktion i området er der udarbejdet en ny strategisk energiplan med fokus på fremtidens infrastruktur for distribution af varme og el for Sønderjylland.

2017-2022

SmartEnCity

I SmartEnCity-projektet udvikles og testes smarte løsninger inden for energi, transport og IKT i 3 partnerbyer (Vitoria-Gasteiz, ES, Tartu, EE og Sønderborg, DK) og 2 følgerbyer (Lecce, IT og Asenovgrad, BG ). Udover implementeringen udvikles også en værktøjskasse til integreret energiplanlægning.

I projektet deltager PlanEnergi blandt andet i udarbejdelsen af en basisrapport for Sønderborg, udviklingen af et basisværktøj, udarbejdelsen af en integreret energiplan for Sønderborg, udviklingen af et planlægningsværktøj og etablering og drift af et europæisk netværk. af smarte byer (SmartEnCity-netværket).

Projektet ledes af Tecnalia, ES og støttes af EU's Horizon 2020 Research

2019-2023

Høje Taastrup

Planlægning, projektering, myndighedsgodkendelse, udbud, opførelse, aflevering og idriftsættelse af 70.000 m3 damplager tilsluttet VEKS' transmissionssystem og Høje Taastrup Fjernvarmes distributionssystem. Forberedelse af plantegeometrien. Udbud, entreprise, tilsyn og aflevering af jord- og anlægsarbejder. Arbejdet omfattede rydning af stedet, afvanding af muldjord til senere pæling, udgravning til reservoiropbevaring og konstruktion af jordvolde.

Kontraktværdi: 74 millioner DKK (10 M EUR)

september 2020 – marts 2022

SEC Polen, NCBiR

PlanEnergi blev bestilt af SEC i en gruppe af E.ON. Polen vil i fællesskab designe et innovativt demonstrationsanlæg til at dekarbonisere kulstofintensivt fjernvarmesystem i den nordvestlige del af Polen. Projektforslaget blev bevilget med finansielt program fra NCBiR, og det detaljerede design af konceptet for bæredygtig varmeproduktion blev udført. Dette bestod af solvarme, sæsonbestemt termisk lagring PTES og luft til vand varmepumpe. Implementeringen af systemerne afventer yderligere finansieringsmuligheder og er planlagt til at udvide den til hele byen og potentielt andre E.ON-fabrikker i Polen.

“Ciepłownia przyszłości - Demonstrator af OZE Choszczno”.

Kontraktværdi: PLN 30 millioner (6,5 M EUR)

2020-2023

RES-DHC

Støtte til overgang af eksisterende fjernvarmeværker til vedvarende energi i seks europæiske regioner.

koordinering og varetagelse af coachingaktiviteter for at hjælpe den europæiske region med introduktionen af vedvarende energikilder (RES) i sektoren for fjernvarme og fjernkøling (DHC).

2021

PlanEnergi har nu 40 medarbejdere

2021-2023

Fjernvarme Fyn

Projektering og produktion af komplette udbudsmateriale for en 700.000 m3 PTES til Fjernvarme Fyn inklusiv grave-, ind- og udløbssystem (150 MW), membranarbejder, lågkonstruktion og overvågningssystem. Projektet er sat i bero på grund af forsinkelse i myndighedernes tilladelse og usikkerhed om fremtidige brændstofpriser.

2021-2024

IEA-DHC

Udvikling af internationale faktaark for eksisterende VE-teknologier og de integrerede systemer til vurdering af VE-potentialer, overblik over forhindringer og flaskehalse for overgangen til VE-teknologier, retningslinjer for overgang.

TS5

Integration af vedvarende energikilder i eksisterende fjernvarme- og kølesystemer

2022

København

PlanEnergi Sjælland flytter ind i sine nuværende lokaler i Nørregade 13, København

PlanEnergi har nu 45 medarbejdere

2023

40 år med grøn omstilling

PlanEnergi fejrer 40 års jubilæum i Skørping den 24. november

Her kan findes oplæg fraMinistry of Foreign Affairs of Denmark, Høje Taastrup District Heating, Ringkøbing-Skjern Municipality and Sindal Biogas