Myndighedsbehandling

PlanEnergi har en bred vifte af kompetencer inden for håndtering af ansøgninger, tilladelser, godkendelser mv. Vi har blandt andet erfaring med:

  • landzoneansøgning,
  • kommuneplantillæg,
  • lokalplan, der omhandler biogas/energiproduktion, solceller, vindmøller eller kombinationer af disse,
  • VVM-screeninger, miljøvurdering (af både planer og projekter) og
  • ansøgninge om miljøgodkendelse.

PlanEnergi kan bistå med hele pakken i forbindelse med miljøvurdering herunder forhold omkring trafik, natur og biodiversitet, vand, støj, lugt og andre emissioner, deposition, visuelle forhold, risikovurdering mv.

Vedrørende fjernvarme udarbejder PlanEnergi projektforslag til fjernvarmeværker efter varmeforsyningsloven. Det er muligt at beregne projektforslag i i energyPRO. Samfundsøkonomiske beregninger udføres ud fra de nuværende forudsætninger fra Energistyrelsen.

Derudover rådgiver PlanEnergi både fjernvarmeværker og myndigheder i forhold til varmeforsyningsloven.

I forbindelse med miljøansøgninger udarbejder PlanEnergi bl.a. beregninger i OML efter Miljøstyrelsens retningslinjer for luftkvalitet.

Brug for hjælp?

Vores specialister vil give dig den nødvendige rådgivning

Udvalgte projekter

Danmark

I takt med udvidelsen af biogasproduktionen i Danmark ser vi en tendens til etablering af nye og større enheder

Danmark

Projektets formål er at reducere omkostninger til og klimabelastningen fra produktion af bionaturgas bl.a. med fokus på reduktion af energiforbrug, øget biomasseudbytte ved forbehandling, reduktion af metantab ved gyllehåndtering og på anlægget mv.

Danmark

PlanEnergi er projektleder for Landbrugsstyrelsens projekt ”Rådgivningsordning for fælles biogasanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere opholdstiden for gylle i stalde og lagre 2018 – 2020”.