Internationale aktiviteter

PlanEnergi er involveret i mange internationale projekter og aktiviteter. Dette er en naturlig del af vores mission om at bidrage til den grønne omstilling.

Vi ønsker at udforske problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for produktion og anvendelse af vedvarende energi, herunder fremme internationale tekniske udvekslinger, dele forskningsresultater samt præge udviklingen af den globale industri. PlanEnergi har et omfattende netværk af partnere i udlandet, hvilket er opbygget gennem en række internationale projekter.

  • Tyskland

I Tyskland har PlanEnergi et løbende samarbejde med Hamborgs Institut (HI) med det formål at udvikle fjernvarmeprojekter, der kombinerer HI’s kompetencer inden for varmeplanlægning med PlanEnergis erfaring inden for både varmeplanlægning samt design og implementering af fjernvarmeprojekter baseret på vedvarende energikilder.

  • EU

PlanEnergi har et omfattende netværk af partnere i udlandet, hvilket er opbygget gennem en række internationale projekter.

  • Japan

Som eksempel kan der nævnes Japan, hvor PlanEnergi siden 2015 har haft et samarbejde med lokale partnere. Aktiviteterne har til formål at udvikle en række specifikke fjernvarmeprojekter samt rådgivning om kapacitetsopbygning i samarbejde med lokale partnere, så der kan udvikles flere fjernvarmeprojekter i fremtiden.

  • Frankrig

PlanEnergi har samarbejdet med franske fjernvarmeinteressenter i mere end et årti og har været en del af den dansk-franske fjernvarme- og fjernkølealliance (ledet af DBDH og den danske ambassade i Frankrig), samt Horizon2020-projektet “RES-DHC ”. Med præsentationer ved arrangementer som BePositive og Pollutec i Lyon i 2021 har PlanEnergi løbende delt danske erfaringer med effektiv fjernvarme, solvarmeanlæg og store varmeenergilagre. Dette inkluderer også deltagelse i solfjernvarmetræningssessioner arrangeret af INES i le-Bourget-du-Lac siden 2018.

  • Polen

I 2019 indledte PlanEnergi gennem det EU-finansierede projekt Horizon2020 RES-DHC et samarbejde med de polske DH-forsyninger. Siden har PlanEnergi vundet 2. pladsen i forskningsprojektet af NCBR (National Center for Forskning og Udvikling) for et innovativt og replikerbart VE-baseret DH-system i Nordpolen, der udnytter sæsonbestemt termisk lagring, solvarmeanlæg og et storskala varmepumpe. Fra 2024 påbegynder PlanEnergi et nyt Horizon-projekt, TREASURE, som involverer både den polske DH-forsyning og industri med fokus på at udvikle og implementere sæsonbetonede termiske lagre.

Brug for hjælp?

Vores specialister vil give dig den nødvendige rådgivning

Udvalgte projekter

The aim of the IETS Task XIX – Electrification in Industry is to develop a platform for exchange of information, experiences, and lessons in R&D projects in the area of industrial electrification.
Please find the current version of the Heat Planning Toolbox (v 1.3, Apr 2022) available for download here

EU

In the next three decades, the transformation of the DHC sector to reach the overall goal of a carbon=neutral Europe by 2050 will be particularly challenging for owners and operators of DHC systems and all related stakeholders, such as authorities, involved in this process.

EU

Hovedformålet med RES-DHC-projektet er at støtte transformationen af eksisterende byområder DHC-systemer til RES i seks deltagende regioner og derved udlede – fra disse praktiske cases – udlede tekniske og organisatoriske løsninger til sådanne transformationsprocesser.

EU

Formålet med IEA DHC Annex TS3 “hybride energinetværk” er at fremme muligheder og at overvinde udfordringer for fjernvarme- og fjernkølingsnetværk (DHC) i en integreret energisystemkontekst med fokus på koblingen til el- og gasnettet.

EU

Projektet er støttet af EUDP med det formål at lave undersøgelser og analyser som det danske bidrag til IEA’s Annex 35 under Teknologisamarbejdsplatformen, ECES (Energy Conservation through Energy Storage)

Japan

PlanEnergi samarbejder med den japanske non-profit organisation ISEP (Institute for Sustainable Energy Policies) om at opbygge en fjernvarmetradition i Japan baseret på lokal energi og selvbestemmelse

EU

CHESTER-projektet har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 764042.