Vores projekter rundt om i verden

Project category
The aim of the IETS Task XIX – Electrification in Industry is to develop a platform for exchange of information, experiences, and lessons in R&D projects in the area of industrial electrification.
Please find the current version of the Heat Planning Toolbox (v 1.3, Apr 2022) available for download here

EU

In the next three decades, the transformation of the DHC sector to reach the overall goal of a carbon=neutral Europe by 2050 will be particularly challenging for owners and operators of DHC systems and all related stakeholders, such as authorities, involved in this process.
eREACT resulterer i væsentlige CO2-besparelser, da reaktoren absorberer CO2-indholdet i biogassen, som bruges som råvare i processen i modsætning til den traditionelle CO2-udledende måde at producere metanol på med damp af kulbrinter. Sammenlignet med andre elektrisk drevne produktionsprocesser af metanol demonstrerer eREACT en productionsproces med høj effektivitet, et lavere elforbrug og med direkte udnyttelse af CO2 fra biogas.
Målet med dette projekt er at vurdere de danske investeringsmuligheder for infrastruktur for hydrogen (H2) og CO2 som et led i produktionen af grønne brændstoffer i et integreret og sektorkoblet europæisk energisystem. Projektet omhandler nuværende planer og potentielle udbygninger, hvor både værdien af net og lagre af H2 og CO2 i en omskiftelig omstilling af den europæiske energisektor bliver vurderet.
Projektet omfatter nogle af de bedste tilgængelige modelleringsværktøj, som fokuserer på forskellige aspekter af PtX, fra analyser på projektniveau med en stærk repræsentation af PtX-anlæg, til fjernvarme- og langtidslagre, til internationale markeder for elektricitet og hydrogen.

EU

Hovedformålet med RES-DHC-projektet er at støtte transformationen af eksisterende byområder DHC-systemer til RES i seks deltagende regioner og derved udlede – fra disse praktiske cases – udlede tekniske og organisatoriske løsninger til sådanne transformationsprocesser.

Danmark

PlanEnergi har mange års erfaring med placering af tekniske anlæg i landskabet, herunder placering af store vindmølleparker, solcelleparker, solcelleanlæg, termisk lager, biogasanlæg samt transmissionsledninger til el og rørledninger til varme og gas.

EU, DK

Formålet med regnskabet er, at give kommunerne et overblik over den drivhusgasbelastning som er forbundet med en række forskellige aktiviteter inden for kommunegrænsen.

EU

Formålet med IEA DHC Annex TS3 “hybride energinetværk” er at fremme muligheder og at overvinde udfordringer for fjernvarme- og fjernkølingsnetværk (DHC) i en integreret energisystemkontekst med fokus på koblingen til el- og gasnettet.

EU

Projektet er støttet af EUDP med det formål at lave undersøgelser og analyser som det danske bidrag til IEA’s Annex 35 under Teknologisamarbejdsplatformen, ECES (Energy Conservation through Energy Storage)

Japan

PlanEnergi samarbejder med den japanske non-profit organisation ISEP (Institute for Sustainable Energy Policies) om at opbygge en fjernvarmetradition i Japan baseret på lokal energi og selvbestemmelse
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

IEA IETS Task XIX Electrification in Industry