Masterplan og beslutningsgrundlag

PlanEnergi udarbejder masterplaner og beslutningsgrundlag med sammenligning af relevante alternativer til fjernvarmeværker. Med en masterplan eller et beslutningsgrundlag kan fjernvarmeværkets bestyrelse og driftsleder træffe den rigtige beslutning med på et solidt og gennemarbejdet grundlag.

Et beslutningsgrundlag fra PlanEnergi vil typisk indeholde en teknisk beskrivelse af de relevante alternativer, der kan integreres i den nuværende fjernvarmeproduktion. Alternativer vil typisk være biomasse, solvarme, varmepumper, biogas og sæsonvarmelager. Beslutningsgrundlaget vil belyse de energitekniske og økonomiske forhold, og der vil blive udført følsomhedsberegninger på relevante parametre som f.eks. afgifter, brændselspris og investeringsomkostninger.

Brug for hjælp?

Vores specialister vil give dig den nødvendige rådgivning