Strategi og vision

Vision

PlanEnergis vision er at yde et betydeligt bidrag til udvikling af og omstilling til bæredygtige og effektive energisystemer forsynet med 100 % vedvarende energi.

Formål

PlanEnergis formål er således at fremme brugen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer inden for arbejdsområder som vedvarende energi, effektiv energiudnyttelse, energiplanlægning og informationsaktivitet

Værdier

PlanEnergis grundlæggende kerneværdier er:
– Bæredygtig udvikling
– Kvalitet, faglighed og uvildighed
– Personligt engagement og gensidig tillid
– Ligeværdighed, medbestemmelse og gennemsigtighed

For at realisere visionen er PlanEnergis mission at;

  • gå forrest med udvikling af nye vedvarende energiteknologier og idéer
  • bidrage til innovative projekter inden for integrerede energisystemer
  • altid have viden og kompetencer på branchens højeste niveau
  • formidle vores viden om integrerede energisystemer og anvendelsen af vedvarende energiteknologier
  • tilpasse løsningerne lokalt med fokus på det samlede energisystem
  • sikre lokal forankring og ejerskab samt borgerinddragelse i videst muligt omfang
  • opretholde en stærk position inden for anvendelse og implementering af vedvarende og effektive energiteknologier

Bæredygtig udvikling er den grundlæggende værdi for PlanEnergi, i valget af opga-vetyper, løsninger og det daglige arbejde. Derfor prioriteres projekter, som bidrager til at skabe bæredygtig udvikling f.eks. gennem udviklingsprojekter.

Vi ønsker at bidrage til en omstilling til vedvarende energi, enten gennem fortrængning af anlæg baseret på fossile brændstoffer eller gennem implementering af energibesparende tiltag.

Derudover arbejder vi aktivt på at reducere det generelle ressourceforbrug både gennem vores daglige arbejde og ved at tilskynde til, at de mest optimale projekter gennemføres.