Beregningsværktøj for samlet biogasoplag

I takt med udbygningen af biogasproduktionen i Danmark, ser vi en tendens til etablering af nye og større enheder. Samtidig udvides eksisterende anlæg, så vi på mange biogasanlæg nærmer os et gasoplag på 10 tons biogas og derover, hvilket betyder at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

På den baggrund har PlanEnergi, i samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra Energistyrelsen via EUDP, udarbejdet en folder og et bagvedliggende beregningsværktøj i Excel, til at beregne det samlede gasoplag på biogasanlæggene.

Folderen beskriver ganske kort, hvordan værktøjet kan anvendes. Ligeledes beskrives lovgivning, planlægning, procedure mm. Ift. at undersøge, hvorvidt et biogasanlæg er omfattet af Risikobekendtgørelsen eller ej.

Du kan downloade folderen her

 

Beregningsværktøjet tager udgangspunkt i forskellige gasoplagsmuligheder, og beregner derved det samlede gasoplag på biogasanlægget. Det beregnede resultat vil vise om biogasanlægget på baggrund af oplaget bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Du kan downloade beregningsværktøjet her

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

Beregningsværktøj for samlet biogasoplag