eSMR

PlanEnergi har siden 2019 været en del af udviklingsprojektet omhandlende en innovativ og bæredygtig teknologi til produktion af metanol sammen med Haldor Topsøe, Energinet og andre samarbejdspartnere fra industrien og forskningsmiljøet. Produktionsprocessen er innovativ, da der i projektet er designet en elektrisk drevet kompakt reaktor (eREACT) med en lav kapitalinvestering, som kan producere metanol i de perioder, hvor vedvarende energi er tilgængelig.

eREACT resulterer i væsentlige CO2-besparelser, da reaktoren absorberer CO2-indholdet i biogassen, som bruges som råvare i processen i modsætning til den traditionelle CO2-udledende måde at producere metanol på med damp af kulbrinter. Sammenlignet med andre elektrisk drevne produktionsprocesser af metanol demonstrerer eREACT en productionsproces med høj effektivitet, et lavere elforbrug og med direkte udnyttelse af CO2 fra biogas.

I løbet af en 4-årig projektperiode er der udviklet et koncept for et produktionsanlæg af metanol (eREACT-MeOH), et pilotanlæg er blevet bygget, anlægsdrift og det endelige MeOH-produkt er blevet testet, og muligheden for etablering af et storskala system og markedspotentialet er analyseret. Det tekniske koncept og design af reaktoren er udført af Haldor Topsøe, mens Energinet har givet et indblik i fremtidig infrastruktur for gas og el. PlanEnergi har været ansvarlig for at bidrage med erfaringer inden for infrastruktur for biogas samt for at analysere og vurdere de økonomisk bedste scenarier for metanolproduktionen. PlanEnergi har lavet en optimering af systemets drift og en analyse af business casen for metanolanlægget, hvor en nyudviklet elektrick reformer og biogas som råvare bruges. PlanEnergi har beregnet alternative brug af CO2 til produktionen af metanol herunder forflydning af CO2 og eksport.

Projekt team

Vores professionelle team, der arbejdede på dette projekt

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

eSMR