Placering af energianlæg

PlanEnergi har mange års erfaring med placering af tekniske anlæg i landskabet, herunder placering af store vindmølleparker, solcelleparker, solcelleanlæg, termisk lager, biogasanlæg samt transmissionsledninger til el og rørledninger til varme og gas.

Vi ser et behov for en større grad af helhedstænkning, når det gælder placering af energianlæg i det åbne land. Konkret foreslår vi, at de tekniske synergier ved samlokalisering af nye energianlæg inddrages i planlægningen for nye energianlæg på linje med de mere klassiske planlægningsmæssige hensyn til natur, landskab og den fremtidige bosætning.

PlanEnergi har alle de tekniske og planlægningsmæssige kompetencer, der er nødvendige for at finde en passende placering til fremtidige energianlæg Herunder tilrettelæggelse af de nødvendige processer for inddragelse af borgere og centrale interessenter.

I forbindelse med særligt storskala solenergianlæg drøftes ofte de miljømæssige konsekvenser af at udtage større sammenhængende arealer til energiformål. Til dette har PlanEnergi udarbejdet en pjece, der beskriver en række biologiske og miljømæssige aspekter ved at placere solenergianlæg på landbrugsjord.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

Placering af energianlæg