PtX Sector Coupling and LCA

Projektet har 2 formål:

  1. 1. At fremme udviklingen af eksisterende energisystemer og LCA-værktøjer, -metoder og -modeller for at fastlægge optimal PtX-integration i den grønne omstilling.
  2. 2. At bruge disse modeller til vurderinger af optimale placeringer til nye anlæg baseret på netmuligheder, markedsprognoser, tilgængelighed af biomasse og CO2, hvor sektorkobling og optimering af gas, elektricitet, hydrogen og fjernvarme er inkluderet.

Projektet illustrerer, hvordan brug af data fra Energinets DataHub kan bruges til at lokalisere den optimale placering af PtX-anlæg, hvor lokale ressourcer og infrastruktur er afgørende som parametre. Derudover vil data fra DataHub blive suppleret med data for fjernvarmepotentialer og tilgængelige varmebehov inden for fjernvarmeområder fra AAU’s Varmeplan Danmark 2021. Ved at kombinere de to datakilder opnåes et detaljeret overblik og muligheden for at kunne analysere den optimale placering af PtX-anlæg i forskellige scenarier.

Projektet omfatter nogle af de bedste tilgængelige modelleringsværktøj, som fokuserer på forskellige aspekter af PtX, fra analyser på projektniveau med en stærk repræsentation af PtX-anlæg, til fjernvarme- og langtidslagre, til internationale markeder for elektricitet og hydrogen. Hver model bruges til scenarieanalyser til en vurdering af de potentielle fordele og forbehold ved sektorkobling og i særdeleshed ved forbindelsen til fjernvarme og synergien og konkurrencen med andre teknologier til produktion af fjernvarme.

Der laves analyser med variationer i parametre, såsom CO2-priser, som efterfølgende visualiseres i et online-værktøj, så investorer har mulighed for at få forståelsen af forskellige parametres betydning for investeringsomkostninger og derved investeringsbeslutninger.

PlanEnergi bidrager med erfaringer inden for overskudsvarme fra PtX og fjernvarme.

https://missiongreenfuels.dk/ptx-sector-coupling-and-lca/

Projekt team

Vores professionelle team, der arbejdede på dette projekt

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

PtX Sector Coupling and LCA