Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion (januar 2019 til november 2020)

Projektets formål er at reducere omkostninger til og klimabelastningen fra produktion af bionaturgas bl.a. med fokus på reduktion af energiforbrug, øget biomasseudbytte ved forbehandling, reduktion af metantab ved gyllehåndtering og på anlægget mv.

Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Dansk Gastekniks Center a/s, Aarhus Universitet og PlanEnergi. Derudover bidrager Biogas Danmark, Evida og Dansk Fagcenter for Biogas med viden og sparring om biogasanlæggene, tilslutning til naturgasnet Projektet er udarbejdet med støtte fra Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP)

PlanEnergi er projektleder for følgende 3 arbejdspakker:

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion (januar 2019 til november 2020)