Rådgivningsordning for fælles biogasanlæg

Hurtig udledning af gylle giver øget biogasproduktion

PlanEnergi er projektleder for Landbrugsstyrelsens projekt ”Rådgivningsordning for fælles biogasanlæg og deres leverandører af gylle om muligheder for at reducere opholdstiden for gylle i stalde og lagre 2018 – 2020”. Det overordnede formål med projektet er at reducere metantabet fra gylle i stalde, ved at reducere tiden fra gyllen er i stalden til den transporteres til afgasning i et biogasanlæg for at øge gasproduktionen og forbedre biogasanlæggets klima effekt. Projektet omfatter 28 fælles biogasanlæg og 405 leverandører af svinegylle.

De fælles biogasanlæg rådgives om den økonomiske og samfundsmæssige betydning det kan have i forhold til CO2-besparelser etc. Hos gylleleverandørerne kortlægges staldsystemet, og det aktuelle metantab ved løbende drift opgøres i forhold til opholdstiden pr. gyllen. De skal rådgives om, hvordan opholdstiden kan reduceres ved ændring af procedurer for henvendelse i staldene og/eller ændringer i staldanlæg.

Rådgivningen er underbygget med konkrete udryddelsestest af gylle fra udvalgte stalde, som dokumenterer forskellen i metanudbytte med kort og lang opholdstid i stalde. Projektet skal generere viden om, hvilke staldanlæg og især gylleudledningsanlæg, der kan håndtere hyppig udledning af gylle.

Projektet udføres i samarbejde med Byggeri & Teknik og Svinerådgivningen, Herning, AU Aarhus Universitet og Norlys.

Rådgivningsprojektet finansieres via tilskud på finansloven. Pengene er afsat som følge af en politisk aftale mellem regeringen og S, DF, R og SF i forbindelse med delvis udtrækning af den grønne pulje af 14. juni 2017

Projektvideo

Lær mere om vores projekt i denne video

Projekt team

Vores professionelle team, der arbejdede på dette projekt

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.

Rådgivningsordning for fælles biogasanlæg